Chuyên mục: Tin tức

giám sát thi công công trình

8 bước trong quy trình giám sát thi công xây dựng

Quy trình giám sát thi công xây dựng có vai trò rất quan trọng đảm bảo công trình được giám sát toàn diện giúp bảo đảm chất lượng công trình mục tiêu xây dựng và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho chủ đầu tư. 1. Kiểm tra tính đúng đắn của hồ sơ thiết […]

cán bộ là gì

Cán bộ là gì? Đặc điểm của cán bộ

Khoản 1, Điều 4, Luật Cán bộ, Công chức năm 2008 quy định: “Cán bộ là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, ở tỉnh, […]

ủy nhiệm thu là gì

Quy trình thanh toán ủy nhiệm thu theo quy định hiện hành

Ủy nhiệm thu là gì? Căn cứ Khoản 4, Điều 3, Thông tư số 46/2014/TT-NHNN thì ủy nhiệm thu được định nghĩa như sau: Dịch vụ thanh toán nhờ thu, ủy nhiệm thu (sau đây gọi chung là dịch vụ thanh toán ủy nhiệm thu) là việc ngân hàng thực hiện theo đề nghị của bên thụ […]

mẫu hợp đồng môi giới

Mẫu hợp đồng môi giới với công ty mới nhất 2020

Hoạt động môi giới không còn xa lạ với bất cứ ai, đặc biệt trong hoạt động môi giới bất động sản. Vậy: Hợp đồng môi giới là gì ? Làm thế nào để tôi có thể soạn thảo một hợp đồng môi giới hoàn chỉnh ?  Người môi giới là người ở giữa, giới […]