Chuyên mục: Tin tức

Lưới khống chế đo vẽ

Lưới khống chế đo vẽ theo quy định pháp luật

Bản đồ là hình thu nhỏ tương đối chính xác về một khu vực hay cả Trái Đất. Bản vẽ đơn giản miêu tả một không gian, địa điểm và hiển thị những thông số liên quan trực tiếp đến vị trí ấy có liên quan đến khu vực xung quanh. Việc vễ bản đồ phải tuân […]

Định giá tài sản góp vốn theo quy định của pháp luật

Định giá tài sản góp vốn theo quy định của pháp luật

Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty để trở thành chủ sở hữu hoặc các sở hữu chung. Trước khi tiến hành góp vốn thành lập doanh nghiệp hoặc góp vốn làm ăn, nếu góp vốn bằng tiền mặt hoặc bằng vàng, ngoại tệ thì rất dễ dàng để […]

Thủ tục nhận thừa kế đất đai

Thủ tục nhận thừa kế đất đai

Đất đai là tài sản thừa kế lớn nhất mà người chết có thể để lại cho người sống bằng cách viết lại di chúc. Nhưng người được thừa kế cũng phải làm những thủ tục theo quy định mới có thể nhận được phần đất đai được thừa kế đó. Bài viết sau đây […]

hợp đồng mua bán nhà ở

Ý nghĩa của hợp đồng mua bán nhà ở

Việc giao dịch mua bán cũng như chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản ngày càng nhiều. Bên cạnh đó pháp luật hiện hành cũng quy định rõ về việc mua bán cũng như các quy định liên quan về hợp đồng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này sau đây luật Thiên Minh xin gởi đến […]

Quyền của người lập di chúc

Quyền của người lập di chúc

Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình cũng như những người có quyền hưởng thừa kế. Vậy theo quy định của pháp luật hiện nay, quyền của người lập di chúc là gì? Di chúc là gì? Theo quy định của BLDS thì “di chúc là sự thể hiện […]

Trình tự thủ tục khai tử

Trình tự thủ tục khai tử theo quy định pháp luật

Hiện nay, thủ tục đăng ký khai tử rất đơn giản và thuận tiện nhưng không phải ai cũng biết cách làm. Khoản 2 Điều 30 Bộ luật dân sự 2015 quy định Cá nhân chết phải được khai tử và việc khai tử do pháp luật về hộ tịch quy định. Vậy thủ tục […]

bản cáo bạch

Quy định về nội dung của bản cáo bạch

Bản cáo bạch là một tài liệu bắt buộc phải có trong hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng và hồ sơ niêm yết chứng khoán tại trung tâm giao dịch chứng khoán áp dụng cho các công ty có niêm yết cổ phiếu tại trung tâm giao dịch chứng khoán. Nội […]